vectori_logo

vector-i heeft het Manifest Circulaire Architectuur van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) ondertekend. Hiermee onderschrijft vector-i de vijf ontwerpprincipes van het manifest en de ambitie dat de gebouwde omgeving 2050 in Nederland volledig circulair is.

vector-i wil een bijdrage leveren aan de omslag in denken rondom de grondstoffenschaarste en klimaatverandering. Bij het demontabel ontwerpen van een gebouw houden we rekening met de verschillende levensduur van elk onderdeel en zorgen we ervoor dat bepaalde delen onafhankelijk van elkaar vervangbaar zijn. Als regisseur van het bouwproces proberen wij opdrachtgevers en andere betrokken partijen mee te krijgen in deze circulaire aanpak en bieden wij waar mogelijk circulaire alternatieven.

Wat betreft energiebezuiniging streven wij naar korte kringlopen met een laag verbruik. Staal kan altijd omgesmolten worden, maar hergebruik van oorspronkelijke componenten heeft de voorkeur. Voor producten als beton, geïsoleerd glas en verlijmde producten is nog geen circulair alternatief, maar wij zijn gedreven om deze ontwikkeling te versnellen vanuit onze rol als architect.

Niek de Boer

Stagair

Sanne Dijkstra

Architect MSc

Bernd de Groot

Architect io.

Henri van Hoeve

Partner / Architect MSc

Ishita Jethva

Architect io.

Mira Kroijenga

Stagair

Efi Mastrokalou

Architect

Ben van der Meer

Partner / Architect MArch

Max Tala Nossin

Architect MSc

Allart Vogelzang

Partner / Architect MArch