vectori_logo

Verkennende studie Groene wei

De media vertellen ons elke dag over grote urgente maatschappelijke vraagstukken. We hebben te maken met een woningcrisis, een milieucrisis, een grondstoffencrisis, een CO2-crisis en ook een stikstofcrisis. Met deze studie kijken we met een brede blik naar de vraagstukken en geven wij een visie op de mogelijk toekomstige (sociale) woningbouw.

Het plan kenmerkt zich door een sterk collectieve karakter. De woningen staan allemaal in een collectieve groene wereld. Door de woningen af te stemmen op de woonwensen van de bewoners ontstaat een breed pallet aan woningtypologiën.

De studie met een modulair en biobased bouwsysteem geeft antwoord op de lokale vraag naar woningen op maat én de wereldwijde grondstoffenschaarste. Het plan is opgebouwd uit een circulair en modulair bouwsysteem waarin de modules worden gecombineerd om tot veel verschillende woningtypes te komen.

Door intelligente koppelingen zijn alle modules en elementen losmaakbaar en opnieuw bruikbaar. Door compact, modulair en prefab te bouwen hopen we een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit en betaalbaarheid van sociale huurwoningen. In het plan wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en wordt een stap gezet op het gebied van biobased bouwen. Losmaakbaar bouwen met hergroeibare materialen is een waardevolle stap voorwaarts in dreigende grondstoffentekort.

 

Locatie Groningen, Nederland

Jaar 2022
Opdrachtgever Nijestee i.s.m. Bureau Meerstad

Volgend project

 

Huys de Haar